CHÂU THẠCH
 

 
 TRANH NUDE VÌ THIỀN
 
Em bay qua với thân hình tuyệt đẹp
Ta ngồi thiền chỉ thấy một cành hoa
Dục nếu còn em sẽ hiện hình ma
Ta thanh khiết thấy em là nhan sắc!
 
Em mỹ nữ ngày chưa ăn trái cấm
Ta tâm xưa ngộ dưới gốc bồ đề
Linh hồn ta còn chỉ nỗi đam mê
Yêu thế giới và yêu toàn nhân loại.
 
Em trung tính như là cây thập giá
Ta vô tư ngồi ngắm ánh trăng vàng
Cây treo hình Chúa cứu độ nhân gian
Trăng chân lý cuối con đường là Phật.
 
Em bay qua với thân hình tuyệt đẹp
Ta ngồi thiền nhập định giữa trăng sao
Em và ta hai hình tượng ngọt ngào
Cõi siêu thoát đâu còn nam hay nữ ./.
                                   
VỊNH TRANH
(Vinh Tranh Sa Mạc Và GIấc Mơ Yêu)

 
Sa mạc thì khô cằn
Giấc mơ yêu, hoa lá
Bức tranh, điều mới lạ
Hoa mang hồn vào hoa
Lá đem hồn vào lá.
 
Bàn tay người phát hoạ
Hoa nơi chốn hoang liêu
Đâu cũng có tình yêu
Hương thơm và sắc đẹp.
 
Người bên tranh khép nép
Hồn toả ánh văn chương
Hoa một nụ yêu thương
Võ Thị Quỳnh tác giả.
 
NGƯỜI TRỒNG HOA VÀO TRANH
      (Tặng Võ Thị Quỳnh)

 
Người để hoa vào trường sanh trong ảnh
Hoa để tên người sống với thời gian
Xứ Thần Kinh có một cô nàng
Làm bà tiên hóa thân vào hoa lá
 
Nàng tên Quỳnh nghĩa là hương rất nhã
Để cho ngàn thi bá viết thành thơ
Tranh của nàng lộng sắc một trời mơ
Hương của những mầm xanh lưu thế kỷ
 
Bàn tay ghép ngàn cánh thơ thi vị
Hồn thanh tao  hòa nhập cõi vô biên
Biến sắc màu mau héo giữa thiên nhiên
Thành bông trái trường sinh tươi thắm mãi!
                          
 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch