CHU VƯƠNG MIỆN

Đâu Phải [ Kinh Kha ]

đâu phải mình ngươi qua sông Dịch
thiên thời điạ lợi với nhân hoà
trúc tiêu ưá máu qua từng lỗ
sá gì dăm tợp rượu hoàng hoa?
lục cường đấu lực thua gần hết
mắt mờ hi vọng chốn Kinh Kha?
bãi nước khăn tang mầu trắng xoá
cố tâm vô lực với sơn hà?
sông Dịch bây chừ nhiều lắm lắm?
chả lẽ gầm trời vắng Kinh Kha?
 
Thờì Thế?

thời chiến quốc võ thuật
Bàng Quyên Tôn Tẫn Nhạc Nghị
điều quân khiển tướng càng thêm nát
núi sông xương máu mấy trăm năm
võ tay lại chuyển qua võ mồm ?
liên hoành lục quốc? sở hàn yên
lủng lẳng 1 mình mang quốc ấn
tể tướng toàn năng? 1 Tô Tần 
sư đệ Trương Nghi trùm tần quốc
hợp tung đánh cuội đánh liên miên?
hợp tung liên hoành nhà nẫu cả?
võ văn cũng 1 lò Vương Thoàn
Quỷ Cốc tiêu dao nơi ngũ nhạc
trụ trì mõm núi Vân Mồng Sơn
thu vén cho xong thời đại loạn?
môn đồ từng lớp lớp hạ san?
gom dân trung thổ về 1 mối
thống nhất nhà Châu với đại Tần
đốt sách chôn học trò mầm loạn
đệ nhất kỳ công Tần Thuỷ Hoàng
xây tiếp những đoạn thành dang dở
vạn lý trường sa? vạn lý quan san?
Hán tộc dành qui về 1 mối
Bách Việt chia ra đánh tan tành?
phiá đông là 1 phần nước Việt
Ngô Sở 1 phần đất Hoa Nam
chia 3 đánh nát vùng kinh sở
thêm vùng lưỡng quảng cháy tán tàn?
 nội chiến 1 phiá nam dương tử
ngô việt giờ đây cũng chả còn?
sở việt nay gom vào giang hạ
ta nhìn la hoảng nước cùng non?

Dịch Thủy

em chả phải Kinh Kha sang Dịch Thuỷ?
anh chả là Cao Tiệm Ly lại trụ dây?
thì ra hai đưá là giả cả
7 nước diễn trò Chiến Quốc quay
khi không thượng hạ nhà Tần cả
qua Nhạn Môn Quan chiếc ải đi đầy
dông qua nước Việt làm khách trú
10 phương 8 hướng ớt nào cay?
em qua Dịch Thuỷ qua cầu âu
Dịch Thuỷ mang mang vạn cổ sầu
Yên quốc có chắc là Yên quốc?
hay là đất lọan vạn đời sau?
anh đứng nơi đây nhìn sông lạnh
nước chẩy cuốn theo mấy hạt châu?

Qua Sông
 
bên tàu tráng sĩ Kinh Kha qua sông
ngươì đưa khăn áo tang khóc ròng?
sáo trúc Cao Tiệm Ly oán ức
sông đục biên duyên nẻo Yên Tần?
bên ta con sáo sậu qua sông?
vì chưng con sáo được sổ lồng
trơì rộng chốn nào bay chả được?
đâu là thích khách phải giữa giòng?
 con đò ngày nào mấy nẻo trông
hết tàn xuân hạ tới thu đông
chở khách bên này sang bên nớ
ngâm thơ Nguyễn Bính lại thương mình
con gái trên rừng cũng qua sông?
không qua sống thiu thiủ ngàn bương
chả lẽ tôí ngày đi thồ nước
buôn cao buồn nản đến vô cùng?
em nơi thôn thượng  dâu thôn hạ
2 thôn cùng giếng? nước dùng chung
không sông không thuyền không chi cả
nỡ bỏ anh? em phải theo chồng?

Tro Bụi
 

Kinh Kha hề Kinh Kha
sống là tráng sĩ thác là ma
[ Mạc Thu ]


bình minh ló dạng muôn chim hót
vỗ về đánh thức vạn loài hoa
xế bóng thôi đừng ai nhắc nữa
cứ để tự nhiên bóng nắng tà
Kinh Kha chết trước Tần Thuỷ Hoàng sau
luật trời kẻ trễ người mau
trường thành vạn lý nom sừng sững
có khác chi? mây núi kê đầu ?
trước đó thì uy nghi lộng lẫy
sau đó lửa 3 tháng hàm dương
ngọn lửa oan khiên chờ thiêu hủy
bao nhiêu nhảm nhí chuyện như thường?
1000 nước thu vào còn 7 nước?
6 nước xoá đi 1 đại Tần?
yên được mươi năm thời đại loạn?
ngưạ chiến chưa hề nghỉ vó chân?
tản ra rồi tiếp thu gom lại
thu lại bao lâu? lại tản ra?
vẫn là Dương Tử là Xích Bích
vẫn Thái hành Sơn ngó Nhiệt Hà
tro buị sớm bay là tro bụi?
sá gì dăm 3 chuyện can qu ?
 
1000 năm
 
ưà vẫn thích tang bồng hồ thỉ
có nhẽ nào bó gôí khoanh tay?
mơ Kinh Kha vượt qua sông dịch?
điệu trúc tiêu thổi được mãn ngày?
ngươì qua ồ chuyện thành hay bại?
sá chi? 1 nậm rượu mao đài?
ngươì đi quá nhiều người đưa tiễn
ân tình nặng quá triũ làn mây?
mệt mỏi 1000 năm chia vơí cắt?
hết nưả xuân thu chiến quốc gầy?
1000 nước thu gom vào 7 nước?
xoá sổ đoạn trường thây nối thây
thiên địa phong trần xương ngập đất
1000 năm chưa nghỉ 1-2 ngày?
Ngô Sở Việt chia miền Hoa hạ
Tề Yên cũng xếp giáo dâng thành
 Đông Châu cũng chỉ là chớp mắt
đồng cỏ muôn đời xanh vẫn xanh?
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Chu Vương Miện