ĐÀM LAN


Chỉ Tại Mưa
 
Có một ngày tôi đi ra phố
Mưa chập chùng mưa lướt thướt mưa rơi
Xám mưa giăng thẫm một vùng trời
Mưa ướt đẫm cả đường đi nẻo đến
 
Tôi trong mưa cũng chập chùng đăm đắm
Nghe mênh mang khúc khắc ngậm ngùi
Tiếng mưa rơi nhuốm lạnh hồn tôi
Đây đó vẫn đầy vơi khúc khuỷu
 
Chỉ tại mưa mà lắm phận nổi nênh
Bao lướt thướt dặm dài thúc thắc
Những muôn sâu ngõ hầu vương mắc
Ấm lạnh một đời sương nắng bể dâu
 
Mưa dùng dằng mưa chẳng biết đi đâu
Mưa cứ thế quẩn quanh đời lầy lội
Mưa hồn nhiên cứ không hề có tội
Biết đâu đời lắm nỗi tại mưa rơi
 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan