ĐÀM LAN


Chiều Sương Lạnh

Chiều sương lạnh
Ngập ngừng chân đếm bước
Đóa quỳ vàng
Dợn ánh mơn man
Phố mờ giăng
Thoảng chút mơ màng
Ai thấp thoáng
Tà lay
Lay bóng
 
Chút hương bay
Giữa lâng lâng mộng thực
Gió thì thầm
Gọi nắng mong manh
Sắc hoe vàng
Thinh ẩn mờ xanh
Ngày tan vội
Mờ sương
Hắt bóng
 
Lối về xưa
Bậc trầm mờ rêu phủ
Ngỡ chập chờn
Nửa bóng vai nghiêng
Dấu sương loang
Bạc khắp một miền
Nghe huyền mặc
Niềm sâu
Thức ánh

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan