ĐÀM LAN
 

Đa Chiều Cuộc Sống
 

Mỗi mỗi ngày luôn nhiều thông tin mới
Có cái hay có cái hại có cái vu vơ
Khác nhau chăng là tầm nhận thức
Để biết quanh ta cuộc sống rất đa chiều
 
Làm người tốt bị chê bai là dại
Làm người hay lại lắm cái ngậm ngùi
Làm người tham lại có lắm điều vui
Ồ lại vẫn cái đa chiều cuộc sống
 
Cơ man lắm cõi người ta những chuyện
Suốt một đời luận giải cũng chưa xong
Vẫn hay hay dở dở những lòng vòng
Thôi thì cứ lương tri mà đa sắc
 
Cuộc sống đấy, dù sao cũng vẫn tiếp
Có trầm thăng có chua xót có bồi hồi
Thôi thì cứ nhẩn nha mà thức vọng
Những đa chiều cuộc sống kiếp nhân sinh


 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan