ĐÀM LAN
 


Đời Vẫn Thế
Chỉ Mình Không Nên Thế.

 
 
Có những lúc gặp những điều bất ý
Ta phừng phừng lửa giận ở trong gan
Trong mắt ta đã viễn cảnh hoang tàn
Ta thề sẽ bật tung và phá hết
 
Đời vẫn thế so đo nhiều góc cạnh
Làm thế nào để chiếm lấy phần hơn
Cả đôi bên xây chất ngất oán hờn
Thề đỏ máu chỉ một còn một mất
 
Tim bỗng thắt mắt bỗng hoa
Mặt đất quay cuồng bầu trời chao đảo
Tay chân rũ liệt khoảnh khăc tối sầm
Đấy chỉ mới thử hình dung thôi cảnh tương tàn be bét
 
Khẽ nhắm mắt thở sâu rồi lắc nhẹ
Mất bây giờ mại sẽ có lại thôi
Chuyến đến đi …duyên phận…cũng rồi…
Thêm một ít thời gian rồi …ngày lại sáng
 
Đời vẫn thế, chỉ mình không nên thế
Cuộc sống này không chỉ có thiệt hơn
Ân nghĩa đấy, hiền nhiên vẫn đấy
Hãy dọn cho mình một cõi ung dung.
 
 

 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan