ĐÀM LAN


Dừng Lại 
 
Có những lúc mình bảo nhau dừng lại
Không để thôi không để mất không để tàn
Chỉ gọi mình một tiếng giữa hoang mang
Đi và đến ? Nơi nào là thiên phúc ?
 
Có những lúc ta bảo ta dùng lại
Để mà thanh để mà khắc để mà bình
Những sóng dồi bồi lở chốn nhân sinh
Đừng để chúng kéo – lùa – xô – đẩy
 
Trong cuộc sống rất nhiều khi dừng lại
Ít phút thôi mà thẩm thấu an nguy
Chân bước tiếp phải lựa đường ngay thẳng
Chậm mà tinh đừng trợt té khôn lường
 
Khi dừng lại là nhắc mình trầm tĩnh
Giữa xô bồ nong nả bon chen
Đâu thật giả đâu tỉnh say hơn thiệt
Nhắm mắt lại hít thật sâu thở nhẹ
 
Để biết mình phải bước tiếp ra sao

 

Chuyến Đò Đời
 

Đưa người qua khúc nông sâu
Chuyến đò hôm ấy nên câu nghĩa tình
Người đi gửi lại bóng hình
Nghe ai man mác nghe mình ngẩn ngơ
Liêu xiêu thả một câu thơ
Bắc cầu cho một giấc mơ xa vời
Còn vương đâu đó mắt cười
Còn vương đâu đó những lời vu vơ
Trách thời gian những ơ hờ
Để ưu tư nỗi mong chờ lênh đênh

 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan