ĐÀM LAN


Đường Đời

Đường đời có những khúc quanh
Nào ai biết
Sẽ vàng xanh thế nào
Có khi mơn mởn sắc đào
Có khi kín mít lối vào nẻo ra
 
Chỉ cần ta cứ là ta
Chính nhân quân tử
Ắt là thông quan
Đứng đi cao khoát đàng hoàng
Ngẩng cao đầu giữa muôn vàn thị phi
 
Gièm pha nào nghĩa lý gì
Có vàn hơn thiệt cũng thì tiểu nhân
Cỏ thời gang tấc bì phân
Là hoa thủng thẳng trong ngần mà hương
 
Lẽ đời vẫn lắm thiệt hơn
Cộng trừ thêm bớt
Chập chờn nhân chia
Tuần hành phép tính nay kia
Đến khi nhắm mắt
Mới chìa thặng dư
 
Một đời được mất nên hư
Phải chăng còn chút nhân từ làm vui
Phải đâu tìm được bước lùi
Để mà sửa chữa ngậm ngùi đã qua
 
Thế nên hãy cứ hòa ca
Tình thương nhân ái đậm đà thế nhân
Một mai hạnh nguyện mãn phần
Còn vang một tiếng
Nhân trần thẳng ngay

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan