ĐÀM LAM


Hồi Âm
 
Bạn gửi vào lòng trời
Những câu hỏi cuộc đời bao khúc mắc
Chỉ thấy mây cười trong nắng
Mà chẳng hồi âm
 
Bạn gửi vào gió những âm trầm
Mỗi chiều qua gói lại những lời chao chát
Nhờ gió tìm bậc tiên tri giải đáp
Gió mải cợt đùa không nhớ chuyện hồi âm
 
Bạn gửi vào nhân gian
Những thành thật của bao điều khát vọng
Nhân gian cả cười
Bạn mơ mộng quá một hồi âm
 
Bạn cuộn tròn tất cả vào trong tâm
Ghi nhớ để lần hồi tìm lấy điều minh định
Cho dù rất nhiều trong số
Bạn cũng chẳng thể hồi âm cho cả chính mình

Nói Gì Với Mùa Đông

Nói gì với mùa đông
Ngấp nghé về bên cửa
Lá còn đôi ba chiếc
Xanh nốt buổi cuối cùng
 
Nói gì với mùa đông
Bàn tay xòe tay nắm
Giữa hiên trời giá lạnh
Vẽ một vòng xa xăm
 
Nói gì với mùa đông
Còn nghe đốm lửa hồng
Hạt tròn bung tí tách
Trong cõi mờ hư không
 
Ta gọi đông là bạn
Để thủ thỉ đôi điều
Đông cùng ta ấm áp
Ân cần biết bao nhiêu
 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan