ĐÀM LAN
 

Rượu Đã Nhạt

Rượu dã nhạt
Chiều đã tàn
Khuất nắng
Ta còn chi
Em cũng chẳng còn chi
Cõi nhân gian
Một tiếng lỗi nghì
Thôi thì lặng
Chuyện ngày
Dâu bể
 
Rượu đã cạn
Tình cũng tàn
Trống hốc
Say mà chi
Tỉnh cũng mà chi
Tiếng nhân duyên
Đã mộng huyền vi
Ta đã kiếp
Mặn lòng
Riêng ngả
 
Rượu không nồng
Môi cũng chẳng mềm môi
Bao riết róng
Đã hồ như gió thoảng
Phím dây buông
Khúc hương tình đã đoạn
Thôi ngậm ngùi
Chao chát những xa xôi
 
Rượu không còn
Ta dốc cạn tình đôi
Em đừng khóc
Em hãy cười như đã
Khắc chung chiêng
Bỗng thành kẻ lạ
Nghe cạn ngày
Rượu hóa
Sương tan

Không Chia Đều

 

Có những niềm vui
Không chia đều cho tất cả
Hay nói cho công bằng
Chỉ một phía là vui

 

Có những niềm mơ
Không chia đều cho tất cả
Rất hiển nhiên vì
Mơ về những phía không giống nhau

 

Có những tụng ca
Không chia đều cho tất cả
Bởi những ưu trầm
Phải đâu gì cũng đáng tụng ca

 

Có những đúng nhưng không hay
Có những không sai mà chẳng đẹp
Không là một lẽ san bằng
Khi mỗi góc toan cầu
Luôn rất lệch nhau

 

Không chia đều 
cho tất cả 
được đâu


  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan