ĐÀM LAN


Tán Tự
  
Hôm qua là thứ đã qua
Dù hay dù dở cũng đã xa
Hối tiếc ngậm ngùi chi cũng chẳng
Mặc lòng thôi thế cũng đã qua
 
Hôm nay là hiện mình đang có
Dẫu nắng hay mưa cũng mặt trời
Sáng rợi trên từng không gian nhỏ
Một nụ cười thôi với thiết tha
 
Ngày mai là những điều chưa tới
Mơ lắm xa xôi mấy tỏ tường
Có mong chỉ từng hơi thở nhẹ
Giữ chút niềm tin với thật thà
 
Nghiệp trần thường lắm những bôn ba
Thương vay chìm nổi kiếp sa hà
Gối chồn chân mỏi lòng thư tịnh
Chợt thấy bay vèo cõi đá hoa

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan