ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 

Bến Cũ Chiều Mưa
 

Bến cũ, chiều về, con nước động

Líu ríu mưa bay phủ kín dòng

Nước rộng chòng chành con đò nhỏ

Se sắt gió chiều nhuộm sóng xô.

Chiều mưa, 01.08.2019
 

Đợi Ngâu

- Tặng út Hiền -

 

Nghiêng vành nón

giấu buồn theo sóng gợn

 

Đã Ngâu đâu

mà rưng rức chân cầu

 

Ngoái đầu lại

bụi bạc màu hoa cải

 

Trăng rũ buồn

vàng võ ngón tay thon.

 

Hà Nội, 08 tháng 08.2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến