ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 
Biển Sau Mưa*
- Kính tặng nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm
      
Biển sau mưa
Như thiếu nữ thẩn thơ tựa cửa
Sóng dập dềnh
Biển mông mênh
Mơn mởn hương trinh nữ.
 
Sóng trào
Lào khào
Tiếng mơ
Thiếu nữ nhón chân
Khỏa trần chèn giấc ngủ.
-------
(*): tên bài thơ trong tập RỪNG XANH MƯA của nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm.
*
Hà Nội, 11 tháng 04.2018
 
 
Chiều Lạ
- Tặng L.L -
 
Sợ đêm về
quẩn gió
xáo xác khuya
Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá
Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ
Te tẻ chiều
nhớn nhác
nhón chân qua.
*.
Hà Nội, chiều 02 tháng 10.2016

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến