ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 

Chị Ngồi Với Những Xửa Xưa

- Tặng nhà thơ Trần Mai Ngân -

 

Chị ngồi nhặt bóng nhặt hình

Nhẩn nha những chuyện của mình xửa xưa

Cuối trời tháng Sáu vần mưa

Chị se ngọt tiếng đò trưa ạ ời...

Hà Nội, chiều 28.06.2019
 

Đêm Vỡ

- Tặng V. yêu -

 

Đêm vấp em

Rỏn rẻn cười

Em cắn đêm vỡ

Mi huyền ngân ngấn hạt ngọc vương.

 

Hà Nội, đêm 01 tháng 07.2018

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến