ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 
Dấu Hỏi
- Tặng T.T -
.
Rau trên luống
chắc gì
rau sẽ sạch
Người thôn quê
đâu hẳn
đã chân quê
Rượu ngàn trận
chửa tin
là tình bạn
Ngủ mòn giường
chưa dám
gọi tình nhân.
*
Hà Nội, 21 tháng 02.2018
 
Nụ Yêu
- Với N.T.Y –
.
, kệ oanh vàng thánh thót hay
Ừ, kệ vườn xuân nắng kín ngày
Ừ, kệ tiếng cười ai thẽ thọt
Nụ yêu, em nhỉ, cứ ken dầy.
*
Hà Nội, chiều 28 tháng 02.2018

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến