ĐĂNG XUÂN XUYẾN
 

Đêm Ở Quê
 

Gió buồn gẩy sợi mưa gầy

Đẩy vầng trăng khuyết lạc đầy ngõ xưa

 

La đà gió quẩn màn thưa

Lá đa ngoài ngõ như vừa chợt buông.
 

Làng Đá, 13 tháng 03.2020

Tháng Hai

 

Tháng Hai rét còn ngái ngủ
Lộc non hơn hớn nhú cành
Thẹn thùng hoa xoan tím cánh
Buông chiều xòa nắng lao xao
 
Ồ kìa nụ hồng kín đáo
Vươn cành đón giọt nắng xuân
Tần ngần đóa đào nở muộn
Tháng Hai phơn phớt nắng gài.
 

 

Hà Nội, Mồng 9 tháng 02 Canh Tí
  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến