ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 
Đuối
 
Em khẽ cúi.
Giọt buồn vương khóe mắt
Đốt lòng anh
heo hút ánh em nhìn
 
Nghèn nghẹn đắng
niềm đau anh chôn chặt
Nửa đời tàn.
Đuối sức một niềm tin.
 
Hà Nội, 10 tháng 04.2018
 
Bến Chiều
- Tặng L.L -
 
Ngợp triền sông là gió
Tiếng vui cười phất phơ
Ồ! Miên man miền nhớ
Nhịp chiều rơi hững hờ...
 
Kìa một bông cúc lạ
Nụ bung từ chiều qua
Và một người đến lạ
Xòa tay búng gió lùa...
 
Hà Nội, 02 tháng 02.2018

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến