ĐẶNG XUÂN XUYẾN


 
Thu Mới
- tặng NTT -
 
Em đi gom lại mùa thu cũ
Trả lại vườn xưa tiếng Cu gù
Sớm nay nắng ấm về trú ngụ
Lảnh lót trong vườn hương sắc Thu. 
 
Hà Nội, 10G25 ngày 20-02-2021
 

Đừng Thề

- Tặng Trần Hải Sơn -

.

Đừng khắc lời thề lên đá

Thời gian mưa nắng bào mòn

Lấy ai làm chứng nhân.

 

Đừng vẽ lời thề trên cát

Sóng duyềnh dan díu bước chân

Tình nhân thành kẻ lạ.

 

Đừng ghim lời thề vào lá

Tuyềnh toàng đám gió mồ côi

Lời yêu nghe đắng vội.

 

Hãy nghe vọng tiếng con tim!

Hãy thở nhịp đập trái tim!

Hãy đặt trong tim lời thề!

Hà Nội, ngày 18 tháng 02.2017
 

Về Đi Em
- Thương tặng TTQT -
.
Về đi em! Về ngắm trăng buông
Câu mái đẩy lèn sâu ký ức
Dựa vai anh ngắm đời rất thực
Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.
 
Em cứ về! Ừ! Một lần thôi
Dẫu nắng bên sông không còn chấp chới
Câu lý ngày xưa dẫu thôi diệu vợi
Ta tựa vai nhau nối lại câu hò.
 
Em cứ về! Đừng mải đắn đo
Về một lần thôi nằm nghe sông hát
Về một lần thôi rộn đêm gió mát
Nghe tiếng lòng khủa nước đêm trăng
 
Em cứ về! Ừ! Một đêm trăng...
 

 

Hà Nội, đêm 30.07/2016

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến