ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 
Về Đi Em
- Thương tặng TTQT -
 
Về đi em! Về ngắm trăng buông
Câu mái đẩy lèn sâu ký ức
Dựa vai anh ngắm đời rất thực
Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.
 
Em cứ về! Ừ! Một lần thôi
Dẫu nắng bên sông không còn chấp chới
Câu lý ngày xưa dẫu thôi diệu vợi
Ta tựa vai nhau nối lại câu hò.
 
Em cứ về! Đừng mãi đắn đo
Về một lần thôi nằm nghe sông hát
Về một lần thôi rộn đêm gió mát
Nghe tiếng lòng khủa nước đêm trăng
 
Em cứ về! Ừ! Một đêm trăng...
 
Hà Nội, đêm 30.07.2016
 

Vườn Xuân
 

Những mấy hôm rồi không ghé chơi
Vườn xuân nhớ lắm nụ em cười
Hôm nay đã hẹn còn chưa tới
Chẳng lẽ là em giận anh rồi.

 

Ừ giận thì thôi, giận thì thôi
Khéo dỗi. Người đâu đến lạ là
Biếc lộc ken dày hoa chen lá
Đợi nụ em cười để thắm tươi.
*.
Nguyễn Văn Trỗi, 11.10.2019


  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến