Đinh Cường
Bóng Ngựa Hồng
(sơn dầu trên canvas 30 x 30 in
dinhcuong 6 - 2014)


Lại Thử Ghi Chú
Bức Tranh Vừa Vẽ Xong


Bóng ngựa hồng phía sau
như mùa hè đang tới
người áo dài xanh non
thuở nao trong Thành Nội
 
một nụ hồng thắm đỏ
nhớ câu Gaston Bachelard:
elle est rouge la petite
fleur bleue! đóa hoa xanh
bé bỏng kia màu lửa rực !
 
kỷ niệm là tro than
cũng có khi ấm lại
mai rong chơi xa ngái
năm giờ bay bềnh bồng
 
lại mây. nhiều mây trắng
cả cánh đồng mênh mông...
 
 
Virginia, July 2, 2014
Đinh Cường
  Trở lại chuyên mục của : Đinh Cường