VĨNH THUYÊN


Có Lẽ Nào...

Có lẽ nào gió cũng uống say
Cũng nghiêng ngả như người say rượu
Cơn lốc nào tháng ngày rượt đuổi
Vàm Cỏ Đông xuôi ngược lớn ròng

Chiếc đò cũ bến đò xưa đã
Cô lái giờ bỏ bến quạnh hiu
Sông bao tuổi sông buồn muốn ngủ
Đò thôi đưa vì em vội qua cầu

Có lẽ nào sóng cũng hờn ghen
Bỏ dòng sông vào đồng trắng xoá
Hãy yêu thương trước khi không thể
Dù con đò và sóng chia xa...

 
  Trở lại chuyên mục của : Vĩnh Thuyên