DUY NHÂN


Trò Chơi Vần Điệu
          (Thân tặng các thành viên trong nhóm Hoàng Gia )

                                                             
Cuộc đời rồi cũng phù vân
Sờ lên đầu bạc đa phần trống trơn
Hơi đâu tính chuyện thiệt hơn
Cùng chung ngồi lại sau cơn giận hờn
 
Một mình, mình với cô đơn
Thấy đời vô nghĩa sau cơn say mèm
Gẫm mình sao quá lèm nhèm
Thơ năm ba chữ cứ đem khoe hoài
 
Đi gần hết đoạn đường dài
Còn rơi rớt lại một vài câu thơ
Thôi thì góp nhặt cho đời
Bán buôn không được, ngó lơ sao đành
 
Đôi lời cùng với các anh
Trò chơi vần điệu đâu dành riêng ai
Bàn tay kết nối bàn tay
Tình yêu văn nghệ nối dài tình thâm
 
Trót mang số kiếp con tằm
Nhả ra chữ nghĩa, âm thầm dệt tơ
Chỉ mong làm đẹp cho đời
Nỡ nào ngoảnh mặt, hững hờ với nhau
                               
            Chicago tháng 07 năm 2019

  Trở lại chuyên mục của : Duy Nhân