HOA VĂN

 
BOSTON Mến Yêu        
 
Đường về trải nắng phù hoa
Bước chân lữ thứ đôi tà áo bay
Rượu đào đâu nữa mà say
Tình nào chiu chắt trên tay ngập ngừng
 
Bài thơ còn hắt hiu lòng
Trong vu vơ cũng bọt bòng thế nhân
Chỉ là là chỉ phù vân
Lời nào thôi thúc lựa vần mà gieo
 
Mai kia như lá rụng vèo
Còn âm thanh mỏng cuối chiều mộng mơ
Thân tằm còn mãi vương tơ
Thơ đời cho đẹp đợi chờ chi đâu
 
Mốt mai tình có nhạt màu
Đời vô thường cũng còn câu ngọt ngào
Gửi người muôn vạn trăng sao
Đêm vô thức bóng chiêm bao chập chờn.
 Hoa Văn, Richmond 2016
 
 
Cõi Riêng
 
Tôi bước đi trên cỏ hồng sương đọng
Gió mơ hồ nhè nhẹ đến sau lưng
Nhìn vườn hoa nở đẹp đẽ lạnh lùng
Nên viết vội thơ vàng con chữ nhỏ
 
Sống trên đời là một điều rất khó
Biết ai yêu hay ghét hoặc thương hờ
Cuộc tình nào vay mượn cũng muôn thu
Người có hỏi biết sao tôi bày tỏ
 
Tôi làm thơ là niềm vui nho nhỏ
Giúp cho mình cuộc sống có màu xanh
Bạn cùng ai thì cũng thật chân thành
Người thơ nhỏ bốn mùa yêu nắng Hạ
 
Tôi làm thơ có lời xin đa tạ
Ghét hay thương tôi vẫn thấy ấm lòng
Người bạn ơi xin chia sẻ cảm thông
Thơ còn đó ân tình tôi còn đó
 
Xin giữ lại niềm riêng em thương khó
Nhớ hay quên tình cũng nặng vô cùng
Và bên đời vàng vọt chữ hư không
Tôi vẫn quý Thu vàng hoa cúc nở.
 Hoa Văn, Richmond , 2016
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn