HOA VĂN


Nghiêng Chén Hư Vô
 

Vơ vơ vẩn vẩn chốn này

Rượu nghiêng nửa chén còn say cuộc đời

Phong trần chưa dứt đường vui  

Bạn bè còn đó bùi ngùi riêng tây

 

Một mình một cõi buồn vây

Sẻ chia chia sẻ lòng này cùng ai

Sông hồ một thuở mưa phai

Hai mươi năm cuộc đi dài gió mưa

 

Sương giăng rừng mỏng trăng mờ

Đôi vai còn gánh ước mơ ban đầu     

Có gì để lại ngàn sau

Có gì miên viễn lúc sầu khi vui

 

Chén đi chén ở ngậm ngùi

Tưởng như tàn cuộc rượu đời bên trăng

Rót thơ vào rượu tay cầm

Bâng khuâng hồn mộng gối nằm chiêm bao

 

Bạn còn còn bạn nơi nào!

Tình xưa nghĩa cũ ngọt ngào mông lung

Đã qua mấy thuở tang bồng

Cười khà một tiếng cõi lòng trăng thanh

 

Đẩy đưa nay bại mai thành

Bước theo tiếng gọi nhân sinh bốn mùa

Mất còn còn mất câu thơ

Chiều rơi xuống chén hư vô bên đời.

3/22/2020

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn