HOÀNG LỘC

 

Lục Bát

1.
chừa

em yêu cả cái muộn phiền
yêu bao thứ gặp lòng em bất ngờ
bức tranh dòng nhạc câu thơ
em yêu đủ thứ lại chừa anh ra .

2.
bài phượng mai

gọi em như mãi gọi thầm
thương câu hạnh ngộ ướt đầm những mưa
tay này mong của riêng thơ
tay kia ấm lạnh xin vừa vòng eo

hẹn em lặng mái hiên chiều
hoa râm sợi tóc ngừng reo gió ngàn
nghĩ tiền kiếp đã chia tan
đền chăng còn nỗi muộn màng - được sao ?

gọi như tiếng cuối tình đầu
màu mai bóng phượng trời nào hỡi em ?

3.
ở bãi Laguna

cùng em ngồi với biển chiều
bâng khuâng tìm hướng quê nghèo – mù khơi
âm quen sóng vỗ từng hồi
lòng anh cửa Đại chìm trôi cánh buồm

cùng em trước Thái Bình dương
nhỏ nhoi cái mất cái còn trong nhau


  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Lộc