HOÀNG YÊN LINH

 
  Điều Dễ Hiểu...
 
Em không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu
Tôi không là gì trong nỗi nhớ của em
Khi tôi không còn là tôi những gì em suy nghĩ
Tôi thua ở đời và thua cả tình yêu.
 
Em không nhận ra tôi bốn mươi năm xa cách
Ta chẳng nợ nần nhau sau cuộc bể dâu
Đời là thước đo những điều không thật
Tôi kẻ bại vong không quyền được nói
Nên tôi có bao giờ trách cứ ai đâu.
 
Em đã quên hay thật lòng không nhớ
Nếu ngày xưa chỉ nghĩ cho riêng tôi
Trốn chạy cùng em với hạnh phúc đời mình
Hẳn bây giờ mình đã nhận ra nhau...
 
Cuộc đời này biết bao điều được mất
Giữ lại cho nhau những dòng nước mắt
Tiếc nuối đau thương cho dù không thật
Cũng ấm lòng khi nắng xế chiều buông.
 
Em không nhận ra tôi cũng là hạnh phúc
Hai chúng ta hai đường thẳng song song
Tiếp cận đời nhau nhưng không bao giờ chung lối
Nên không nhận ra nhau cũng là điều điều dễ hiểu...


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh