HOÀNG YÊN LINH

 

Sài Gòn...Mưa                          

1- 
Về Sài Gòn giữa phố đông 
Cà phê nhỏ giọt chạnh lòng người ơi 
Mấy mươi năm đời nổi trôi 
Còn đây góc phố biết người xưa đâu 
Ở rừng canh cánh đêm thâu 
Trở về phố thị nỗi đau xé lòng 
Một đời buồn lắm vui không 
Tri âm đâu chỉ mênh mông núi rừng 
Thôi thì gác lại kiếm cung 
Biết quên là nhớ riêng mình,mình thôi 
Chiều Sài Gòn với mưa rơi 
Vẫn còn in dấu dáng người năm xưa 
Mưa qua phố...Sài Gòn mưa 
Chút gì còn lại ngày xưa - ngậm ngùi. 

2- 
Mưa tháng Năm - Mưa Sài Gòn 
Tìm đâu má thắm môi hồng người xưa 
Hàng cây rũ bóng chiều mưa 
Nhòa trong kỷ niệm,dấu xưa mất rồi 
Mấy mươi năm chuyện đổi ngôi 
Chạnh lòng đếm bước mình tôi phố chiều 
Tìm trong hương gió thương yêu 
Đôi mắt ấy,dáng ai nghiêng...Sài Gòn 
Về đây lạc giữa phố đông 
" Lối xưa xe ngựa... " chạnh lòng bể dâu 
Sài Gòn mưa...tôi về đâu... ?
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Yên Linh