HỒNG BĂNG

  Chiều Cuối năm
                                  Nhớ bạn xưa, Nguyệt Lãng
 
Cúi xuống
Lượm chiều cuối năm
Lượm tôi lăn lốc
Dưới gầm trời xưa
Như sương tròn giọt gió đưa
Nhểu rơi bất chợt
Bây giờ
Đã xa
 
Khói chiều
Ảo diệu
Em Ta
Lượm đôi má lúm
Phủ tà áo trăng
 
Cuối năm lượm
Đời thăng trầm
Thấy sông nở nụ
Thì thầm
Cỏ thơm
Cúi xuống
Hoa sao vàng hơn
Lượm cây rơm nhuộm tiếng đờn liễu trai
 
Cúi xuống lượm
Màu chưa phai
Mai gió cuốn mất
Còn ai lượm mình.

 
  Hài Cỏ
 
Thấy một chiếc hài trong huyệt mộ
Mới hay cọng cỏ vẫn xanh rì
Qua sông, lá tiếp đời dong ruỗi
Ngậm ngùi ư? Đâu có buổi chia ly.

  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng