HỒNG BĂNG


Nhớ

Đã già đâu
Chào tuổi dậy thì hấp hối.

Thu đi
Từ hạ sang đông
Gánh càn khôn vạch liền vạch đứt

Cầu vồng bảy sắc ngẩn ngơ
Ngàn năm cổ độ.

Tôi ngồi chợt nhớ
Người xưa chắc đã có chồng
Quen nhau từ trăng hiển lộ.

Chẳng lẽ vì ta em hái cả mùa không.Mai Về Thăm Mộ Mẹ Tôi

Mai về thăm mộ mẹ tôi
Gói trong bát nhã nụ cười uyên nguyên
Lá xanh đẫm giọt mưa thiền
Long lanh sương gột cõi phiền não trôi

Là không. Là sắc. Là tôi
Vàng bay về hót bên đồi lá xanh

Nôi xưa ví có tròng trành
Mẹ nương đôi cánh hạc lành thẳm xa.


 
  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng