HỒNG BĂNG


Và Nghe Sóng Thức Lặng Dòng

Sách ghi: "Sinh như đắp chăn đông. Tử như cởi áo hạ".
Viết đôi dòng chia sẻ cùng nhà thơ Phong Tâm: người anh, người bạn tâm giao.
 Vô cùng thương tiếc Chị Trần Thị Mai (1940-2016)


Sóng lặng, trời xanh, mây ngũ sắc
Bay về đâu? Phương cuối ngút ngàn xa
Lang thang cõng nghiệp trần sa hoặc
Thanh thản về Không. Nhập hải hà

Vương vườn hương đoá Mai chợt rụng
Bến vô thường xoáy quặn giữa thời không
Thuyền duyên rẽ, biệt bờ mê bãi vọng
Gió trở mình nghe sóng nhập dòng.

Ngọn nến cháy, sáp sa đọng giọt
Nợ tiền khiên đắng đến vô cùng
Dòng lệ nhỏ, tỏ phận người bèo bọt
Sáp trôi tàn. Lửa nhập cõi hư không.

      Và nghe sóng Thức lặng dòng
Chăn đông áo hạ. Tịnh lòng. An nhiên.
                        06-05-2016


  Mùa Xưa

Chuông chùa sánh
         giọt kim cang
Thẫm trong đêm ánh
       mái hoàng lưu ly
Sông buông
    lặng khuất kinh kỳ
Vàng treo
   vạn cổ xuân thì
                  mướt trăng.

Vội chi vẽ cuộc thăng trầm
Chèo vô trụ xứ
Huế thầm
                tóc bay.

Về leo dốc ngược
Chiều nay
Rêu mùa xưa mĩm..
        chạm ngày uyên nguyên.


 
  Trở lại chuyên mục của : Hồng Băng