KHA TIỆM LY


Đường Tình Quên Lối
 

Ta đang ngon giấc mơ thần thánh
Thì tình em quên bẵng lối đi về

*
Trả lại cho ta tuổi học trò
Cho đời thêm đẹp mấy trang thơ
Nay đâu ôm ấp tình vô vọng
Một nửa đớn đau, nửa dại khờ!

 

Ta níu tình em - dẫu tình hoang lạnh
(Chỉ sợ không em cây cỏ cũng buồn thương)
Nên dốc cho người cả tim yêu thần thánh
Nhận mớ đớn đau, một mớ tủi hờn!

 

Buổi thu tàn cây thương chiếc lá
Cuộc tình tàn, ta cạn biết bao ly?
Bởi chỉ một lần hôn em trên má
Đủ trăm năm ôm mãi mảnh tình si!

 

Tháp cổ cúi đầu trăm năm buồn tủi,
Rừng đầu thu sao cây lá tả tơi?
Thinh không trăng rớt lung linh rượu
Làm vỡ tình ta, nát một đời!

 

Chuếnh choáng bình nghiêng theo mái lá
Nhạt men tình nên rượu mới chua cay!
Ngày mai ngày mốt thành xa lạ,
Để tiễn chân người, ta uống say!


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly