KHA TIỆM LY

 

Giã Biệt
 

Đò vô thường luôn neo bến đợi,
Rồi một mai ta cũng phải đi về.
Bao đắng cay, phủi tay để lại,
Mặc cho người ai tỉnh, ai mê!

 

Chẳng lợi, chẳng danh, chẳng gì sợ mất,
Chẳng bạn tình chung, chẳng xót xa nhau.
Ta thư thả, dù nắng hong, mưa bấc,
Dù Nại Hà nhịp thấp, nhịp cao!

 

Ta giã biệt tên Lý Thông, Tần Cối,
Mặc các ngươi mê đắm bã hư danh,
Mãi lặn hụp trong đê hèn, tội lỗi,
Rồi một ngày cũng qua bến tử sanh.

 

Xin giã biệt những người em lỗi hẹn,
Chúc các em vui một cõi phù hoa,
Với mắt lạnh, với tiếng cười nhọn bén,
Không có một ngày như em đã phụ ta!

 

Ta tiếc chi ta, cái thân hàn sĩ,
Mà tiếc thơ ta chẳng có mộ phần!
Tiếc cho ta chưa hồng nhan tri kỉ,
Dù hoa đời không thiếu bóng giai nhân!

 

Ta lại tiếc một đời chánh khí,
Gươm anh linh chưa thỏa chí một lần.
Dù khua chèo nghĩa, đệ huynh vô số.
Dù mở kinh luân, đệ tử mấy ngàn,
Mà gươm báu vẫn nằm im mấy độ,
Nhớ Lương Sơn mà thẹn với Tống Giang!

 

Và lại tiếc sao tình em đến muộn,
Đàn sai cung nên lỡ một bài ca.
Trót rơi xuống thành giọt sương buổi sớm,
Nên suốt đời vẫn nợ một loài hoa!

 

Tình Si
 

Ta đếm lỡ làng theo bước đi,
Hoa ai rơi trải bước em về.
Để tình ta chết theo hoa ấy,
Đành mượn thơ sầu khóc biệt ly.

 

Thơ ta chẳng là hoa phượng đỏ,
Nên tô không thắm má môi duyên.
Cũng không quên tiếng yêu ngày đó,
Nên mượn gió về hôn tóc em!

 

Lỡ rớt yêu thương vào đáy chén,
Lung linh hình bóng một giai nhân,
Câu Quan Họ làm nhũn lòng đất sét,
Từ tóc mây che nửa mặt thiên thần.!

 

Quán đời nay bỗng dưng xa lạ,
Vết hằn sâu mãi bước gian truân.
Rót chén, sầu nghiêng theo mái lá,
Nhớ người, nên rượu cũng bâng khuâng?

 

Rượu thiếu men tình nên hóa nhạt,
Từ thiên thần vút cánh bay cao.
Cát về mang nỗi buồn sa mạc,
Ôm mối tình si tự lúc nào?


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly