KHA TIỆM LY

 

Giọt Tình Em Rớt lại
 

Ta lỡ đào thai thành hạt cát
Thì trách chi nắng táp gió đùa
Năm tháng thi gan cùng sa mạc
Để đêm về thèm một hạt sương khuya

 

Khi gió bão chẳng thương đời nắng cháy
Thì giọt yêu càng thêm nợ trái sầu
Chút hương yêu em giả vờ rớt lại
Ta lượm tình si khi tóc đã hai màu!

 

Dù giọt hương yêu em giả vờ rớt lại
Cũng đủ tràn trăm cốc men say
Em đã cho ta rượu tình ngọt lịm
Còn ly nào đắng, chén nào cay?

 

Ta dù chỉ là thân bèo nước, 
Cũng giữ giùm nhau một chút duyên
Chẳng phải hẹn nhau từ kiếp trước
Mà trăm hồ không đong hết nhớ thương

 

Sóng sánh rượu tràn qua miệng cốc
Chập chờn ta thấy bóng hình ai
Nửa muốn uống cho càng thêm ngây ngất,
Nửa ngập ngừng sợ mất dáng liêu trai

 

Đời cát bụi chịu nghìn trùng giông bão,
Ta xa rồi cho rượu đắng môi thêm.
Đường trần thế có bao lần gai góc
Đường tình ta thêm mấy bước chông chênh!


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly