KHA TIỆM LYGiọt Tình Em Rớt Lại
 

Ta lỡ đào thai thành hạt cát
     Thì trách chi nắng táp gió đùa
        Năm tháng thi gan cùng sa mạc
                   Để đêm về thèm một hạt sương khuya

 

                       Khi gió bão chẳng thương đời nắng cháy
            Thì giọt yêu càng thêm nợ trái sầu
          Chút hương yêu em giả vờ rớt lại
             Ta lượm tình si khi tóc đã hai màu!

 

                Dù chút hương yêu em giả vờ rớt lại
       Cũng đủ tràn trăm cốc men say
        Em đã cho ta rượu tình ngọt lịm
        Còn ly nào đắng, chén nào cay?

 

  Ta dù chỉ là thân bèo nước, 
                Cũng giữ giùm nhau một chút duyên
            Chẳng phải hẹn nhau từ kiếp trước
                     Mà trăm hồ không đong hết nhớ thương

 

              Sóng sánh rượu tràn qua miệng cốc
       Chập chờn ta thấy bóng hình ai
                         Nửa muốn uống cho càng thêm ngây ngất,
                  Nửa ngập ngừng sợ mất dáng liêu trai

 

                     Đời cát bụi chịu nghìn trùng giông bão,
             Ta xa rồi cho rượu đắng môi thêm.
            Đường trần thế có bao lần gai góc
                            Đường tình ta thêm mấy bước chông chênh!

 

UỐNG…

1. Uống rượu:

Trút hết ve nầy, đã mấy ve?
   Mặc đời tiếng búa vời lời đe.
        Uống đây, mặc xác cơn say tỉnh.
Khè!

2. Uống trà:

              Tình em ngây ngất ngát hương hoa,
      Âm áp hương yêu, ngọt vị trà.
            Một hớp ấm lòng, bao luyến nhớ.
Khà!

3. Uống … tình:

       Uống rượu ta tìm được cái say,
        Uống trà để nhớ chút hương ai.
            Uống tình, ta uống bao chua chát,
Cay!

 

  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly