KHA TIỆM LY

 

Tạp Hóa Rượu
 

Rượu giao bôi pha tình chồng vợ,
Rượu tiễn đưa pha lệ má hồng,
Rượu hảo hán pha cồn mà ngạo nghễ,
Rượu quan trường pha cặn bã đỉnh chung!

 

Rượu chinh chiến pha màu tang chế,
Rượu Biển Đông pha hồn liệt sĩ Gạc Ma,
Rượu anh hùng pha đầu lâu, máu giặc,
Rượu vong nô pha lệ cả sơn hà!

 

Rượu Diên Hồng pha lời “ sát thát”,
Rượu Lam Sơn pha ánh giáo gươm ngời,
Rươu Bình Trọng pha tràn tràn khí phách,
Rượu Nguyễn Biểu pha lời thơ sang sảng cỗ đầu người!

 

Rượu Chiêu Thống pha tiếng chân voi dày mả tổ,
Rượu Á Trần đành lòng pha kiếp tớ, kiếp nô! 
Rượu Thủ Độ pha trùng trùng khí khái:
“Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”

 

Rượu Thanh Giản pha lời buồn đất nước,
Rưỡu Thường Kiệt pha tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà…”
Rượu Đẳng Giang pha máu tanh quân giặc,
Rượu Ngọc Hồi pha vang dội tiếng quân ca.

 

Rượu của em pha tình yêu bất diệt,
Rượu của anh pha lẫn những vần thơ
Những vần thơ, cùng một lời khí tiết,
Cho non cao, cho biển lớn vô bờ!


Ru Tình
 

Gió gào ngoài cửa sổ
Cuốn lớp lớp mưa bay
Cà phê từng giọt nhỏ
Đếm buồn trên ngón tay!

 

Lần đầu tiên gặp gỡ, 
Như tiền kiếp đi về
Hoa môi em rạng rỡ,
Ta lạc vùng say mê.

 

Giờ em bên kia sông
Lệ có hoen má hồng?
Buồn ta rơi đáy cốc, 
Ru tình giữa trời đông!

 

Mây quên đem mưa lại,
Cho nắng vàng bên sông.
Người quên, ta nhớ mãi, 
Nên tình buồn mênh mông!

 

Còn chút gì để nhớ,
Còn chút gì cho nhau?
Đừng đem lời dang dở,
Mà ru tình thương đau!

 


  Trở lại chuyên mục của : Kha Tiệm Ly