LAN TRẦN
 
Tìm Lá Thu Phai
 

Em cúi tìm
                nhặt chiếc lá xác xơ 
Khi thu sang đã bất ngờ xa cội 
Giận cơn gió vô tình hay nông nổi
Lất lay cành 
                Để tội lá chơi vơi!

 

Em cúi tìm 
               nhặt chiếc lá tả tơi 
Ngỡ trên vai rớt rơi mùa thu cũ
Trong bơ vơ xót xa lời phủ dụ 
Hỏi ai còn 
             Ấp ủ giấc mơ xưa?

 

Phút tạ từ 
              Nặng lòng kẻ tiễn đưa
Nên ray rứt những điều chưa dám nói 
Đêm buông vội nghe tim mình đau nhói
Trút ưu tư
              mòn mỏi đến hao gầy!

 

Thu sắp tàn 
                mà trời vẫn heo may
Nhớ thu xưa càng dày thêm hờn tủi 
Thà cứ mặc một mình ta rong ruổi 
Thì nay đâu
               tiếc nuối lá rơi đầy!

 

Dẫu biết rằng đời chẳng trọn vòng tay 
Dẫu biết rằng rượu nồng nay đã cạn 
Dẫu biết rằng trái tim này vỡ rạn 
Sao vẫn hoài làm bạn với niềm đau?!


  Trở lại chuyên mục của : Lan Trần