LÊ KIM THƯỢNG

                                                    
Chín  Nhớ 
      
1. 
 
Mỗi người có một quê hương
Để cho chín nhớ, mười thương một đời
Người xa góc biển, chân trời
Đêm mơ về với một thời Quê xưa...
Ruộng đồng đâu quản sớm trưa
Thương người dầu dãi nắng mưa dặm trường
Một đầu nhớ, một đầu thương
Em còn gánh lúa trên đường chiều hôm
Đường quê khô ngọn gió Nồm
Mồ hôi ướt đẫm, áo ôm thân nghèo
Chuông chùa thả tiếng gieo neo
Tiếng ngân sông lạnh, lưng đèo trầm u...
Ráng chiều in núi Vọng Phu
Chờ chồng hóa đá, thiên thu còn buồn
Lẫn trong dòng chảy suối nguồn
Đắng cay dòng nước, lệ tuôn bao đời
Đất nâu, đường vắng, lá rơi
Khói hoàng hôn nhuộm tím trời hoàng hôn
Tiếng con Tu Hú bồn chồn
Tiếng kêu vô vọng giữa hồn lặng thinh...
 
2.
 
 
Đàn Guitar mộc một mình
Âm vang một khúc ca tình riêng đau
Giọt đàn đọng giữa cơn sầu
Đâu đây có tiếng Kinh Cầu rơi rơi
Tri âm cạn chén rượu mời
Mắt nhìn trống vắng về nơi quan hà
Mây đùn lớp lớp núi xa
Bóng tre tưởng bóng Quê nhà đâu đây
Buồn buồn tiếng gió ru cây
Lời ru xưa cũ gió Tây rã rời
Bây giờ đã cạn một đời
Tóc xanh đã bạc, xuân thời đã qua
Bây giờ ngồi nhớ Quê nhà
Bên này, bên ấy bờ xa đôi bờ
Tình buồn đọng lại thành thơ
Câu thương, câu nhớ, lời chờ, lời đau
“Chữ Tài, Chữ Mệnh... ghét nhau..”
Đưa chân, nhắm mắt... chìm sâu giữa dòng
Tiếng con Bìm Bịp nao lòng
Nước chưa lớn được, nước ròng buồn thiu...
 
                        Ninh Hòa, tháng 05. 2019                
 
“...” Ca dao
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng