LÊ KIM THƯỢNG

 
1.   Chợ Dinh*
 
Chợ Dinh ngồi quán cà phê
Người xuôi phố xá  đi về nhịp chân
Khói lên mấy sợi tần ngần
Ta như mây, giả phù vân giữa đời         
 
                     ***
 
Phố vui xe ngựa rối bời
Làm sao mở miệng nói lời tri âm
Hình như cây cỏ âm thầm 
Bên ta cũng lỡ mang lầm xác thân
 
 
2.    Sông Dinh*
 
Mây che nghiêng mặt em buồn
Mưa nguồn tháng bảy chảy luồn về đâu
Sông Dinh chở mấy nhịp cầu
Lạnh tanh trời đất âu sầu mặt sông
Mưa tuôn nghìn sợi tơ lòng
Trói chân ta lại  cuộn vòng quanh em
Chiều mưa rượu uống say mèm ... 
 
 
3.    Ngó  

Núi Vọng Phu*
 
 
Ngó lên tận núi Vọng Phu
Thấy người ôm trẻ hát ru điệu hời
Ngàn năm vật đổi sao dời
Núi mòn sông cạn, trọn lời thủy chung
 
 
     Núi Hòn Ngang*
 
 
Ngó lên tận núi Hòn Ngang
Mây lơ thơ tựa thiên đàng thảnh thơi
Chuyện nhân gian rối bời bời
Mốt mai, rồi cũng một đời một mai
 
 
     Núi Đồng Bò*
 
Ngó lên tận núi Đồng Bò
Thấy người thục nữ nằm co một mình
Thế gian lắm chuyện bất bình
Làm sao giữ được đời mình tịnh không 
 
                                            Ninh Hòa,  tháng 6.2015

* Chợ Dinh, sông Dinh, Hòn Ngang, Vọng Phu, Đồng Bò: Địa danh thuộc Tỉnh Khánh Hòa

 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng