LÊ KIM THƯỢNG
 

          Hóa Thân
 
 
          Anh đưa em, qua rừng qua rú
          Dưới trăng sao  ngủ mộng bình thường
          Ngàn lá nhỏ  tiền căn mới nhú
          Lộc non xanh, xanh ngát thiên đường
 
          Anh đưa em, ra sông ra bể
          Buồm vô ưu  lộng gió thâm tình
          Sóng sẽ vỗ  khắp cùng thánh thể
          Em giật mình  khóc tiếng khai sinh
 
          Anh đưa em, lên trăng lên nguyệt
          Đốt lá đa  sưởi ấm căn phần
          Em vui chi  nguyệt tàn trăng khuyết
          Anh tìm gì  giữa cõi phù vân
 
          Anh đưa em, tới nơi em muốn
          Tìm chỗ nằm  chờ buổi hóa thân
          Em hóa thành  loài hoa sầu muộn
          Anh cội già, đầu bạc bụi trần
 
                                           Ninh Hòa,  tháng 8.2015
 
  
 

          Tóc Thả
 
 
          Đêm thánh lạnh  qua vườn em nguyệt thực
          Hồn nhiêu khê  môi mắt thật vô tình
          Tinh tú đó  sáng danh niềm hạnh ngục
          Em lưng trần  nằm mộng với yêu tinh
 
          Con sông nhỏ chảy xuôi thềm trái đất
          Chẻ muôn dòng mưa lũ xuống trăm năm
          Em sẽ khóc nỗi buồn vui được mất
          Ngoài chân mây  ta ngậm ngãi tìm trầm
 
          Khi tiền kiếp  xốn xang ngày xá tội
          Lời than em  thấm đậm thấu tim người
          Là thánh thể  xanh xao lòng sám hối
          Ngày qua ngày  sao lòng rặt hổ ngươi
 
          Trời mưa ngâu  rụng rơi mùa hôn ước
          Cõi nhân gian  sao người giận chi người ?
          Anh mê mải theo bóng đời xuôi ngược
          Em cô đơn ngồi thả tóc xanh trời
 
                                              Ninh Hòa,  tháng 8.2015 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng