LÊ KIM THƯỢNG
 
 

      Người  Về     
 
Người về, nắng đội mây che
Hàng hiên phố cũ nằm nghe thất tình
               
                    ***

Người về, giữa cõi phù sinh
Dập dồn chiêng trống, lộng hình ái thư
Người về, tàn cuộc tạ từ
Chén đưa chén tiễn ngật ngừ cơn say
Người về, theo gió heo may
Tình xưa theo lá chao bay cuối đường

                    ***
 
Người về, thở một hơi sương
Môi chia sớt giọt mật đường chiêm bao
Người về, quen mặt lạ chào
“Yêu nhau cởi áo…” tan vào câu thơ
Người về, xô nước tràn bờ
Lòng không đau một nỗi chờ dựng xiêu
Người về, nắng xế chợ chiều
Lỡ duyên lỡ nợ, tiêu điều sớm trưa

                      ***            
 
Người về, một sớm mai mưa
Điểm trang son phấn, sang mùa vu quy
                                      
                                Ninh Hòa,tháng 7. 2015
                                         
 
     
   Lời  Ru  Buồn
 
Rong rêu phủ kín dấu buồn
Nắng xiên bóng xế, chiều buông tím trời
Ta nhìn ta, ừ rong chơi
Xa đưa tình cũ, nhớ người tái tê

                     ***
 
Tình sao bèo bọt ê chề
Làm sao quên hết nhiêu khê phận đời
Đắng cay lòng rối bời bời
Ta ru ta ngủ  một lời tâm ca

                    ***
 
Ta ru ta  giữa ta bà
Ta ru ta  khúc biệt ca kinh cầu
Ta ru ta  giữa nhiệm mầu
Ta ru ta  giữa tinh cầu vô minh
 
 
                                    Ninh Hòa,tháng 7. 2015 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng