LÊ KIM THƯỢNG
      
 
  

    Phố   Thị
 
 
Đường xưa phố thị đèn mờ
Em về bóng nhỏ bơ vơ đường dài
Tóc thề buông xõa bờ vai
Nhớ thời chung bước, vui hai bóng người
Qua sông em rớt nụ cười
Tôi ngồi đợi mãi, thành người… nhớ suông…             
                  
                  ***
 
Quanh tôi những bóng đời buồn
Mưa qua quán lạnh, sầu tuôn phố chờ
Em đi khuất bóng xa mờ
Hồn tôi rơi xuống đôi bờ khe truông
Trả em những nụ hôn buồn
Sông xuôi nước chảy bỏ nguồn em ơi…
                     
                    ***
 
“Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp rồi… mỗi đứa mỗi nơi sao đành…”
        
                
                  ***
 
Gót chân lãng tử quẩn quanh
Một mình giữa phố độc hành… tìm ai
Lạc người một sớm mưa mai
Hoa tươi mấy độ, tàn phai hương thừa
Sông Ngân… cổ tích ngày xưa
Ngưu Lang – Chức nữ… đón đưa chung tình
                              
                                 
                                              Ninh Hòa, tháng 04. 2016
                                            
 
 
                                   
 
 
   
                                              

  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng