LÊ KIM THƯỢNG
                                                                                             
                                                
Quấn  Quýt
 
Chiều xưa… mưa trắng giăng trời
Bên tôi em ngủ giữa đời chiêm bao
Ơi em… mắt Phượng, môi Đào
Thở run ngực nhỏ, ngọt ngào môi hôn
Ơi em… tình đến dập dồn
Tay dang nhánh mỏi, cho hồn đong đưa
Ru em, Lục Bát chiều mưa
Ngập ngừng tiếng hát, âm thừa vu vơ
Tạ ơn… mắt đợi môi chờ
Tôi con thuyền nhỏ lạc bờ mù say…
 
                      ***
 
Tôi - Em quấn quýt vòng tay
Chung vừng mây bạc, chung ngày chiêm bao
Chung vườn hoa mộng xôn xao
Chung con suối ngọt tuôn trào ái ân
Nằm che chung một căn phần
Chung thiên đường cũ, thánh thần hoan ca
Rồi em… ngủ giữa trăng tà
Cởi xiêm y cũ, cởi ra hình hài
Cho nhau giấc mộng đêm dài
Lấy nhau chẳng đặng... thương hoài ngàn năm
“Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
Phải duyên, phải nợ thì chờ
Không duyên, không nợ đừng chờ uổng công...”Ái   Thư
       
Người về… nắng đội mây che
Hàng hiên phố cũ nằm nghe… thất tình…
                  
                    ***
 
Người về, giữa cõi phù sinh
Dập dồn chiêng trống, lộng hình Ái Thư
Người về, tàn cuộc tạ từ
Chén đưa chén tiễn ngật ngừ cơn say
Người về, theo gió Heo May
Tình xưa theo lá chao bay cuối đường
                  
                     ***
 
Người về, thở một hơi sương
Môi chia sớt giọt mật đường chiêm bao
Người về, quen mặt lạ chào
“Yêu nhau cởi áo…” tan vào câu thơ
Người về, xô nước tràn bờ
Lòng riêng đau một nỗi chờ dựng xiêu
Người về, nắng xế chợ chiều
Lỡ duyên lỡ nợ… tiêu điều sớm trưa...
 
                      ***            
 
Người về… một sớm mai mưa
Điểm trang son phấn… sang mùa Vu Quy
Người về bỏ tuổi xuân thì
Bóng chim tăm cá... một đi không về...
 
                         Ninh Hòa, tháng 11. 2019
                  
 
 
 
“...” Ca dao
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng