LÊ KIM THƯỢNG


1. Rong Rêu 
 
Rong rêu phủ kín dấu buồn
Nắng xiên bóng xế… chiều buông tím trời
Ta nhìn ta... ừ rong chơi
Xa đưa tình cũ... nhớ người tái tê                     
                ***
Tình sao bèo bọt ê chề
Làm sao quên hết nhiêu khê phận đời
Đắng cay lòng rối bời bời
Ta ru ta ngủ  một lời tâm ca...                   
                ***
Ta ru ta... giữa ta bà
Ta ru ta... khúc biệt ca kinh cầu
Ta ru ta... giữa nhiệm mầu
Ta ru ta... giữa tinh cầu vô minh ... 
 
2.  Quê  Xa
 
Chiều nay gió núi trăng ghềnh
Một mình một bóng, ngồi bên rượu bầu
Về đâu… nào biết về đâu…
Sông dài sóng vỗ bờ lau lặng buồn
Giọt sương rơi nhẹ vào hồn
Chợt nghe tím bóng hoàng hôn vô thường…                  
                  ***
Quê nhà xa thẳm khói sương
Nhớ quê tình cứ vấn vương trong lòng
Còn chăng hương lúa trên đồng 
Thơm phù sa một dòng sông hiền hòa
Ngồi buồn ngắm ánh sao sa
Giữa hoang liêu biết quê nhà phương nao…                  
                      ***             
Nửa khuya sóng vỗ thao thao
Lắng nghe có tiếng ngàn sao thở dài
Sông buồn bến vắng đợi ai
Luyến lưu đồng vọng u hoài tiếc thương
Thuyền trôi nhè nhẹ trong sương
Mờ mờ nhân ảnh… đêm trường thở than…      
                     ***
Hoang vu ánh nguyệt non ngàn
Phất phơ lối cỏ khói làn chơi vơi
Trăng tà xế bóng bên đời
Rượu không đủ ấm cho người viễn du
Ngàn năm còn núi Vọng Phu
Sông dài soi bóng thiên thu một mình…                   
                    ***
“Đa tình thì vướng nợ tình
Trách người là vậy… trách mình sao đây…”                  
                                 
                                              Ninh Hòa, tháng 03. 2017                                         
 

“…” Ca dao Việt Nam                                
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng