LÊ KIM THƯỢNG


Thạch  Thảo   
 
1.
 
Dẫu đi góc biển, chân trời
Người xa quê vẫn một đời nhớ quê
Hồn quê nặng trĩu tình quê
Nghìn trùng xa cách... sơn khê, giang hà...
Nhớ từng cây ớt, cây cà
Nhớ từng ngọn cỏ la đà ngậm sương
Thương người quay gót dặm trường
Hương đồng, hương đất... vấn vương, hiền hòa...
                   
2.
 
Mái trường thơ ấu nhạt nhòa
Sân trường đỏ thắm màu hoa học trò
Trời xanh chao nhẹ cánh cò
Bên sông có tiếng gọi đò vọng sang
Mùa vui trên cánh đồng làng
Mùi hương lúa chín nhẹ nhàng thoảng đưa
Ngày mưa rơi nhẹ sợi mưa
Nồng nàn hương đất gió đưa ngập lòng
Hàng tre ngả bóng lòng sông
Ngàn dâu trong nắng mênh mông xanh rì
Ráng chiều tắt ánh tà huy
Xóm làng yên ắng... chiều đi lặng lờ
Cố nhân... chén rượu, lời thơ
Nghe hồn lắng đọng trên bờ bình an
Nửa khuya gió Bấc, Đông tàn
Sẻ chia manh áo Ngự Hàn thiết tha
Canh khuya văng vẳng tiếng gà
Canh khuya vọng tiếng Vạc xa trên trời
Lập lòe đom đóm chơi vơi
Hương hoa Thạch Thảo đầy vơi tình đầu...
  
3.   
 
Câu thơ rơi rụng xuống cầu
Hóa thân thành những trái sầu nổi trôi
Lời ru bổi hổi, bồi hồi
Thương câu Sáu, Tám... xa xôi quê nghèo
Sông trôi, dõi mắt trông theo
Nỗi sầu xa xứ... sầu neo chân cầu
Mưa nguồn, sông đục thẩm màu
Bến thì vẫn đợi... thuyền đâu mịt mờ
Xa quê hồn cũng dại khờ
Bước đi thì nhớ... đứng chờ xót xa
Buồn như muôn sợi mưa sa
Hòa tan nước mắt chảy qua cuộc đời
Ngồi bên bến cũ đợi người
Tình cờ nhặt được nụ cười... chân quê
Ngồi chờ một tiếng gọi về
Bóng đời tắt nắng... lê thê bóng chiều
Bốn bề vượn hú, chim kêu
Một thương, một nhớ... trăm điều xót xa
Buồn riêng, riêng một mình ta
Tri âm chưa gặp để mà... buồn chung...
                        
                                              Ninh Hòa, tháng 8. 2017
                                     
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng