LÊ KIM THƯỢNG


Tình   Khúc  2
 
 
Yêu người tình mới tơ vương
Lòng thương vừa ấm, lời thương muộn màng
Em giờ đâu một dung nhan
Tìm em chỉ thấy trăng ngàn tịch không…
                  
                    ***
 
Từ người áo lụa qua sông
Hồn ta ngậm đắng với lòng ngu si
Qua rồi nhắc lại làm chi
Tình buồn cứ đến rồi đi âm thầm…
 
 
                      ***
 
Con đường tình sử lặng câm
Tình xa vọng tiếng dư âm rầu rầu
Còn đâu nữa chuyện cau trầu
Đêm đêm nghe tiếng kinh cầu rơi rơi…
                 
                     ***
 
Thôi em dạ cũng bùi ngùi
Tình xưa thuở ấy chôn vùi nắng mưa
Ơn em tri ngộ ngày xưa
Giữ cho nhau chút hương thừa vấn vương…
                     
                      ***            
 
Mười năm anh sống tha phương
Mười năm em sống bình thường hồn nhiên
Lâu rồi còn nhớ tuổi tên?
Gặp nhau để nhắc kẻo quên nhau rồi…
                               
                                 
                                              Ninh Hòa, tháng 03. 2016
                                        
 
                                   
 
 
   
                                              
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng