LÊ KIM THƯỢNG


Trăng   Đồng   
 
1. 
 
Đường về Quê Mẹ chiều nay
Đồng xanh lặng gió, Cò bay trắng đồng
Se se gió lạnh tàn Đông
Rạ rơm ai đốt, thơm nồng mùi quê
Ấm lòng viễn khách ngày về
Xua tan cho hết nhiêu khê phong trần
Khói đồng quyện gió lâng lâng
Chuông chùa rơi tiếng vọng ngân qua hồn
Thuyền về gác mái cô thôn
Dòng sông chở nặng hoàng hôn bềnh bồng
“Cái Cò lặn lội bờ sông...”
Con thuyền yên ngủ mênh mông bến chiều
Muộn chiều, bóng nắng liêu xiêu
Tàn Đông gió Bấc phiêu phiêu dặm trường
Dãi dầu một nắng hai sương
Em còn tát nước bên đường đêm Đông
Em còn tát nước gàu sòng
Sao em múc ánh trăng đồng vỡ tan
Tặng em chiếc áo ngự hàn
Cùng tôi ấm lạnh chung đàng, chung đôi...
 
2.
 
Bao năm cách biệt phương trời
Có - Không, Còn - Mất... một đời gian nan
“Đàn kêu: Tích tịch, tình tang...
Gọi người viễn xứ, quan san lai hồi
Mây ôm đầu núi xa xôi
Dòng sông trôi lạnh, thuyền trôi sương mù
Vầng trăng cô lẻ nghìn thu
Vọng Phu còn đợi, Chinh Phu chưa về
Người còn ảo mộng, lầm mê
Tắc Kè kêu động, não nề canh thâu
Đêm nghe “Bí gọi... thương Bầu...”
Tiếng đêm ray rức, nỗi sầu rưng rưng
“Buồn trông con Nhện giăng mùng...”
Lòng buồn, buồn đến tận cùng bi ai
Đường mây hun hút dặm dài
Tiếng Quê tha thiết gọi ai Về Nguồn
Một mình cạn chén rượu suông
Ngoài sân tiếng Dế vọng buồn liêu trai
Cành đêm sương đọng cánh Lài
Đèn khuya bấc lụn, tàn phai bóng mòn
Dù cho xa cách núi non
Núi mòn, sông cạn vẫn còn trái tim...
 
                        Ninh Hòa, tháng 10. 2018

"    " ca dao
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng