LÊ KIM THƯỢNG

  Tương Tư
 
    Xin em, dừng lại đây
  Bên thềm xưa đá cũ
          Thành cổ, chiều mưa thu
          Bóng hoàng lan tìm thấy
 
           Bây giờ, ngồi xuống đây
  Khói tứ bề vây bủa
               Buồn chập chùng như mây
      Tình xa bay mấy thuở
 
Thôi em, về đi em
            Trăng xế đường rong ruổi
          Lá chiều xếp cánh chim
          Bóng theo người lầm lũi
 
 Bây giờ, ta còn đây
 Sáo diều lên hiu hắt
      Ngật ngừ giữa cơn say
       Rượu rót tràn nước mắt
 
 Rượu tràn bờ sinh tử
      Tình căng buồm viễn du
Trăng hết đời tình sử
      Rơi xuống hồn tương tư
 
                                   Ninh Hòa,tháng 5. 2015


Mộng  Dữ
 
                Anh nằm mộng, thấy anh thành muông thú
  Chẳng biết làm gì, đi xuống đi lên
    Anh há miệng giả làm con vượn hú
        Trăng chưa tan mà bóng ngã lăn kềnh
 
               Anh nằm mộng, thấy anh thành bóng núi
     Lưng nghe đau khi cây cỏ nẩy mầm
Điều rất lạ, là khi lòng đau nhói
               Anh yêu đời và quán triệt nghĩa trăm năm
 
          Anh nằm mộng, thấy người anh chín đỏ
           chim muông về chia chát trái nhân sinh
     Anh hốt hoảng nhận ra đời cam khổ
             đốt hương đêm xem máu chảy trong mình
 
       Anh nằm mộng, thấy tiền thân rực lửa
      Cả người xoay theo nhật thực u minh
  Ôi thánh thể đã ngã người nôn mửa
            Hào quang xưa đã xuất hiện nguyên hình 

          Anh nằm mộng, thấy mắt xanh như ngọc
Cõi thế nhân anh nhìn thấu tị hiềm
  Lòng quá nãn khi hiểu mình bất lực
  Nghe tan hoang dữ dội cõi mê thiền
 
     Anh hết mộng, khi lòng anh thấm mệt
           Những mê đời theo dằn vặt nhiễu nhương
    Khi đất trời này chìm trong hư – thực
Là tâm linh anh đạt đạo vô thường 
 
                                            Ninh Hòa,tháng 05.2015
                         

  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng