LÊ KIM THƯỢNG


Xuân Mơ

 1.
 
“Dầu xa cũng nhớ Mẹ Cha
Dầu xa cũng nhớ cây đa, bến đò...”

Hồn tàn theo ngọn nến khô
Nhớ quê theo mộng mơ hồ về chơi
Mây bay theo gió lên trời
Tình chao nghiêng cánh chim đời phù hư
Xuân Mơ còn đọng tình thư
Thương quê có Kẻ tương tư cuối đời...
Đồng vàng, mây trắng, xanh trời
Nhà Quê vẫn thế như thời chưa xa
Lời ru vẫn thế... Ơi à...
Lời quê mộc mạc, đậm đà bền lâu
“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu...”
Tay bùn, chân lấm, vải nâu bốn mùa...
Chiều trôi, sông lộng bóng chùa
Cành trăng chuông động, gió đùa liêu xiêu
Con thuyền Bát Nhã tiêu diêu
Bồ Đề mây trải sắc điều lâng lâng
“Trăm người quen, mấy người thân...”
Thương ta Hạt Bụi phong trần rong chơi...
 
2.  
 
Ước gì gom đám mây trời
Làm mưa đổ xuống dòng đời nước trong
Ước gì gom vạt nắng hồng
Xua tan băng giá của lòng quạnh hiu
Một mình ngồi với mưa chiều
Mưa buồn, buồn thỉu, buồn thiu trong lòng
Tiếng sầu than phận long đong
Sợi buồn dài lắm, nối cong đất trời
Nước trôi ngập úng hố đời
Mưa cho tối đất, tối trời, tối thui
Ngày qua buồn lắm, ít vui
Bới lên quá vãng chôn vùi gieo neo
Túi thơ - Bầu rượu - Bạn nghèo
Trăng rừng, gió núi, lưng đèo mù say
Gió qua kẽ lá ru cây
Lời ru héo hắt, gió Tây não nề
Ai ca “Một cõi đi về...”
Lời tình ray rứt, tái tê lặng chìm
Vầng trăng cô độc im lìm
Ta ngồi góc khuất, nỗi niềm nhớ quê...
                        Ninh Hòa, tháng 02. 2019
                     
 
“...” Ca dao
  Trở lại chuyên mục của : Lê Kim Thượng