LÊ MỘNG BẢO


Vô Ngôn

Em cầm 
Thượng đế
Trên tay,
Niệm
Nam mô phật!.
Gió lay
Cửa thiền.
Em cầm
Một quả thiên duyên
Giáng sinh
Buốt giá
Vô biên
Thánh thần.
Được mùa!
Trong tiếng chuông ngân
Ngạt ngào
Trái cấm
Thơm lừng
Đó em!
Tôi chờ
Đêm đã sang đêm
Vẫn em
Gối ấm
Hương thềm
Bàn tay!

Không Ngủ!

Nửa đêm 
Trợn mắt trông trời
Trời im im ỉm,
Không lời lố lăng.
Bất thần,
Một ánh phu trăng
Kéo mây 
Qua bến sông Ngân
Trở về.
Nửa đêm
Gió niệm
Kinh thề
Trợn đôi con mắt
Bốn bề tạnh hoe....

Bông Cỏ

Gió đưa
Hoa cỏ sang đồi,
Bướm vàng vẫy cánh
Dắt trời sang thu.
Mây lồng 
Những bức tình thư
Hoa vàng
Gió cõng
Chân như
Cỏ về
  Trở lại chuyên mục của : Lê Mộng Bảo