LÊ PHƯƠNG CHÂU

Đèn Vàng  Ru Bóng  Ngủ

con ngõ này ta đã đi ngang
nông trại dâu tây, nông trại ươm mầm
thung lũng sớm mai mây ửng khói
tay núi sững sờ ngực đá dung thân.

lời chào nhau bay qua từng sợi tóc
đêm tri âm ta khát giọt sương hờn
có phải lúc đi tìm nhau hối hả
bên kia đồi bóng phố trổ mù sương.

ta trở lại đôi chân giày vẹt đế
mòn chiếc thân ảo tưởng dốc mồ hoang
đêm thánh tích khơi dòng trôi vô ngại
mù sa ơi, hãy mọc cánh hiền ngoan.

ta vay mượn bốn nguồn đời bất tận
nắm gương trần soi nếp mắt quầng thâm
nổi vui mấy chốc mình ta gánh
vỡ bi hài lang bạc đỉnh non xanh.

con ngõ hẹp đèn vàng ru bóng ngủ
có ta về nhặt lá ủ đơn thân
lòng bao dung sánh đôi vầng cổ độ
có một người mê mãi  khúc thu đông.

Ventura 7.5.2014

  Trở lại chuyên mục của : Lê Phương Châu